Je nás většina!

Počet popisů pod peticí „Stop výstavbě vysokopodlažních budov“ na sídlišti Ďáblice dosáhl dne 7. prosince 2017 celkem 6 588, což reprezentuje nadpoloviční (51 %) většinu plnoletých obyvatel sídliště. Požadavky petice lze tak považovat za většinový názor obyvatel sídliště na plánovanou výstavbu.

Petiční akce bude pokračovat do odvolání. Petiční výbor děkuje občanům za podporu.

Zdroj: ČSÚ stav k 31.12.2016, KK stav petičních archů k 7.12.2017

 

Nová parkovací místa na sídlišti

MČ Praha plánuje zrušit komunikační zeleň v ulicích Famfulíkova, Eledrova, Feřtekova a Řešovská, a vybudovat zde nová parkovací místa.

Dle obyvatel z Famfulíkovi ulice už probíhá zaměřování.

Článek z říjnového vydání NašePraha 8