Jak mohu pomoci?

1. Podpořte nás

Pokud se rozhodnete podpořit činnost spolku, za což budeme velmi rádi, můžete nám pomoci některým z následujících způsobů:

  • věnovat nám finanční dar
  • věnovat nám věcný dar
  • propagovat náš spolek
  • organizačně podpořit některou z našich aktivit

Číslo našeho účtu: Fio Banka, a.s. 2401306659/2010

V případě, že se rozhodnete nám zaslat finanční příspěvek na účet, prosím kontaktujte nás. K platbě do poznámky/ do účelu platby prosím uveďte “Dar spolku od a Vaše jméno” a jako variabilní symbol Vaše telefonní číslo. Děkujeme.

Pokud Vás napadá jiná možnost podpory, prosím kontaktujte nás.

Podporují nás

Komunitní centrum Hrubého Nadace Via

2. Podepsat petici proti výstavbě

3. Dotazy na radní (interpelace) při zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8

Jak na to?

Interpelace občanů jsou zařazeny, jako pevný bod jednacího dne Zastupitelstva v době od 16:15 hod. do 17:00 hod. Přihlášky musí být odevzdány do 15:00 hod. a označeny pořadím interpelace občana. Počet interpelací 1 občana na jednom zasedání Zastupitelstva je omezen na 3 interpelace. V 15:30 hod. se losuje podle pořadí prvních a pak druhých interpelací občana. Přednesení interpelace je omezeno na 3 minuty, odpověď na 5 minut, doplňující otázka na 1 minutu a odpověď na ni na 2 minuty. O způsobu vyřízení interpelace občana rozhoduje interpelovaný. Pokud nebudou všechny přihlášky do 17:00 hod. projednány a občané předají jejich znění v písemné podobě.

Odpověď na ni musí být dána nejpozději do 30 dnů.

(z Jednacího řádu Zastupitelstva https://www.praha8.cz/file/Qcq/Jednaci-rad-Zastupitelstva-MC-Praha-8-schvaleny-10-06-2015.docx)

4. Dotazy na radní (interpelace) při zasedání Zastupitelstva Hlavního města Prahy

Jak na to?

  • Podmínkou pro promluvu při interpelacích je odevzdání přihlášky do diskuze do 9.30 hodin. Poté bude vylosováno pořadí. Počet interpelací jednoho občana je omezen na dvě. Čas jedné interpelace je stanoven na tři minuty, odpověď na pět minut, doplňující otázka na minutu a odpověď na ni pak na dvě minuty. Pokud se ve vymezeném čase nedostane na všechny zájemce, bude interpelace vyřízena písemně do 30 dnů. Proto ji doporučujeme připravit písemně.
  • Kdy mohu interpelovat? Vždy mezi 12.30 a 13.15 hodinou v prvním dni zasedání.
  • (z Manuálu pro občana http://www.praha.eu/public/95/b5/3/1320285_215911_Manual_obcana.pdf)

Termíny jednání zastupitelstva HMP v roce 2018

Zasedání Zastupitelstva HMP probíhá obvykle každý poslední čtvrtek v měsíci od 9:00 hod.

V případě potřeby pokračuje ZHMP následující den.

5. Dotazovat se Rady hlavního města Prahy či Rady městské části Praha 8 (email, pošta)