Petice za zelený vnitroblok u Kobyliského náměstí v Praze 8

Na náš spolek se obrátili  spoluobčané z Kobyliského náměstí s prosbou o pomoc. I jim hrozí nová zástavba a  zánik zeleně.
Podpořme jejich petici, i oni bojují za své domovy.

Obracím se na Vás jménem občanů Kobylis, kteří bydlí v blízkosti Kobyliského náměstí. V jeho sousedství (mezi ul. Pod Sídlištěm, Vršní a Nad Šutkou) se nachází zelený vnitroblok (parc.č. 628/1 v k.ú. Kobylisy), kterému hrozí, že stromy budou pokáceny a bude zastavěn bytovým domem. Nyní probíhají jednání mezi Prahou 8 a developerem, kde developer žádá Prahu 8 podporu.
My, lidé bydlící okolo vnitrobloku, naopak chceme zachovat zelený vnitroblok a rekultivovat jej s vytvořením parkové zeleně, která by této frekventované části Kobylis slušela. Vstoupili jsme proto do jednání s Prahou 8 i hl. městem Prahou, sepsali petici atd.

Prosíme Vás o podporu v našem jednání s městskou částí Prahou 8 a hlavním městem Prahou. Rádi se s Vámi sejdeme, promluvíme po telefonu, poskytneme další podklady.

Chceme také ukázat, že na zachování zeleně záleží i lidem, kteří nebydlí v přímém sousedství Kobyliského náměstí. Proto jsme vytvořili e-petici, kterou je jednodušší a rychlejší šířit. Prosíme, pokud jste pro zachování veřejné zeleně v tomto místě, podepište ji a pokud můžete, rozpošlete dále.
odkaz na petici zde:
https://e-petice.cz/petitions/petice-za-zeleny-vnitroblok-u-kobyliskeho-namesti-v-praze-8.html

Za jakoukoliv podporu předem děkujeme.

Adéla Poustková

Stromy pro sídliště Ďáblice

Zveme vás na výsadbu prvního stromu z tohoto projektu na sobotu 16. 11. 2019 v 13:30 hod. do vnitrobloku Taussigova ke vchodu 1167.

Strom bude věnovaný nedávno zemřelému českému válečnému letci Kurtu Taussigovi.

Místo výsadby prvního stromu

Akce se koná za podpory SVJ Taussigova 1165-1171. Pozvánka ke stažení je zde.

Chcete se zapojit do obnovy a údržby zeleně na sídlišti? Ozvěte se na e-mail stromyprosidlistedablice@seznam.cz

Sídliště Ďáblice: Architektura pro lidi

Knihu o Ďáblickém sídlišti vydává Spolek přátel sídliště Ďáblice a bude slavnostně představena v pondělí 7. 10. v 19 hodin v KD Ládví.

Kniha, která v těchto dnech míří do prodeje, vznikla z popudu obyvatel sídliště a je určena jak odborné veřejnosti, tak všem, kteří se o téma sídlišť zajímají. Na její přípravě se podílel kolektiv autorů, vedený editory Irenou Lehkoživovou, Josefem Platilem a Ondřejem Tučekem.

Unikátní projekt propojující odborníky a „srdcaře“.

Kniha vznikala dva roky a kromě článků a rozhovorů obsahuje unikátní fotografie ze soukromých archivů.

Po představení knihy v KD Ládví (7. 10.) bude kniha představena také 10. 10. v  CAMP (Centrum architektury a městského plánování) – Areál Emauzského kláštera, rovněž od 19 hodin a 11. 10. v Klubu za starou Prahu – Juditině věži od 18 hodin.

Arnika ke studii o sídlišti Ďáblice

Nezisková organizace Arnika vydala tiskovou zprávu K územní studii sídliště Ďáblice se sešly stovky výhrad. Mohutná výstavba ohrožuje stromy i unikátní urbanistickou strukturu, která shrnuje poslední dění kolem sídliště Ďáblice.

Arnika vytvořila v

Arnika se problémem zabývala v rámci svých aktivit k adaptaci města na klimatickou změnu. V rámci série pěti případových studií ukáže ve spolupráci s obyvateli a komunálními politiky příklady konkrétních opatření pro adaptaci na klimatickou změnu a upozorní na nedostatky, které je třeba řešit do budoucna.

Studie Arniky je k dispozici na webu Změny Prahy: Sídliště Ďáblice: Aktivní občané čelí masivnímu zastavování zeleně

IPR zveřejnil připomínky ke studii

Na stránkách IPR byla zveřejněna zpráva Komentáře k návrhu Územní studie sídliště Ďáblice (PDF, cca 2,1 MB) Jedná se o tématicky uspořádané připomínky (pouze jejich souhrn, nikoliv vypořádání) k územní studii, které zaslali občané, spolky atd.

Jsou zde pouze připomínky, podané pomocí elektronického formuláře. I tak to stojí za přečtení, jedná se ovšem o obsáhlý materiál – 112 stran.