Nová výstavba parkovacích míst na sídlišti místo zeleně

Upozornili jste nás, že se opět připravuje budování nekoncepčních parkovacích míst na úkor zeleně. V takovém rozsahu, který již dnes přetížené obslužné komunikace nepoberou a který výrazně ovlivní vzhled sídliště . Viz tabulka níže.

Zjišťujeme bližší informace, o kterých Vás budeme informovat.

Aktualizováno : jedná se o výstavbu parkovacích míst v ul. Famfulíkova, v současnosti finišují se stavebním povolením viz. přiložený planek
Další zábor zelené bude v ici Střekovské a Chabařovická

Zklidnění dopravy před ZŠ Na Slovance

Přinášíme Vám informace o iniciatorů projektu „Bezpečné cesty do školy“


Milí rodiče, milí přátelé školy,

během nadcházejícího období bude Odbor dopravy Městské část Prahy 8 realizovat první dopravní opatření, které vzešlo z Vašich podnětů v rámci projektu Bezpečné cesty do školy a které podstatně zklidní provoz v bezprostředním okolí školy, a především zvýší bezpečnost Vašich dětí v prostoru před naší základní školou (více info viz vyhláška https://www.praha8.cz/desk/file/d3QQ/verejna-vyhlaska.pdf , dostupná na webových stránkách MČ Prahy 8).

Konkrétně se jedná o to, že od příštího školního roku bude ulice Na Slovance v úseku mezi ulicemi Bedřichovská a Štěpničná převedena do režimu pěší zóny a vymezena sloupky (finální podoba pěší zóny před školou viz přílohy). Některé sloupky budou sklopné, takže bude zachována možnost vjezdu pro autobusy a jinou mimořádnou dopravní obsluhu.

Současně bude pro školu vyznačeno 6 parkovacích stání v ulici Štěpničná.
Tato změna je první v řadě chystaných dopravních opatření, které jsou přímým výsledkem závěrů projektu Bezpečné cesty do školy. Přinese jistá dopravní omezení, nicméně věříme, že vysoko nad omezením pro řidiče je bezpečnost Vašich dětí a našich žáků.

Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci – nejen v projektu Bezpečné cesty do školy.

Mgr. Petra Křížová

garant projektu

Přílohy:

Lenost nebo bezohlednost?

Novodobý trend parkování uprostřed parku.

Ve vnitrobloku Taussigova bojují s tímto novým nešvarem, paradoxně od firem najímaných MČP8. Přestože mají pro tento objekt vyhrazená dvě parkovací stání o několik metrů dál.

Hrozí nám další výstavba?

U nás na sídlišti navrhuje magistrát k zástavbě prostor mezi Střelničnou a Taussigovou.

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/prohlednete-si-pozemky-kde-praha-zacne-stavet-byty-pribyvat/r~2ca292b6aeed11ea9c800cc47ab5f122/

Zdroj: aktuálně.cz

Spolek Krásné Kobylisy situaci řeší v souladu s MČ Praha 8, za podpory senátora Prahy 8 a ostatních partnerů . Je plánovaná schůzka na IPR za účasti zástupců spolku a výše jmenovanych. Budeme Vás informovat.

O kinu Moskva – Ládví vzniká dokument

Roman Hloch (RH PRODUKCE) se rozhodl o kině Ládví (bývalým jménem kino Moskva) natočit krátký dokument.

Na YOUTUBE je k vidění trailer: 

Autor žádá veřejnost o přispění historickými fotografiemi a podobnými materiály, zejména ze 70. let ale i z pozdější doby. Můžete jej kontaktovat: roman.hloch@rhprodukce.cz

Na YOUTUBE se můžete prohlédnout i dokument z otevírání kina v 70. letech: