Proč se sídliště v Kobylisích jmenuje Ďáblice?

Sídliště Ďáblice vzniklo jako součást rozsáhlého projektu Severního Města ze 60. let minulého století. Souměstí Prosek, Ďáblice, Kobylisy a Bohnice mělo zajistit bydlení celkem pro 120 tisíc nových obyvatel.

Název Ďáblice sídliště získalo v rámci projektu Severního Města k odlišení výstavby v západní a východní části katastru Kobylis. V západní části již existovalo sídliště z let 1947–48 (Kobylisy I) a bylo plánováno další (Kobylisy II). Hranice tehdejšího katastru Kobylisy ležela jižněji než dnes, a tak ve východní části byla výstavba sídliště (Ďáblice) naplánována s přesahem do katastru Ďáblic.

Hranice katastrálního území Kobylisy v letech 1961 a 2011

Pozn. modrá – hranice 1961, červená – hranice 2011

Dnešní sídliště Ďáblice tak, jak bývá nejčastěji chápáno (území mezi ulicemi Čumpelíkova, Střelničná, Ďáblická a jižní hranicí Ďáblického háje), se celé nachází v katastru Kobylisy.

Sídliště Ďáblice a městská část Praha – Ďáblice

Zdroj: http://www.arcgis.com

Sídliště Ďáblice tedy dnes neleží v Ďáblicích, které jsou samostatnou městkou částí Prahy vzniklou na půdorysu katastru původní obce Ďáblice.

Praha developerem? IPR vyhledává prostor pro vlastní bytovou výstavbu.

Podle článku na serveru Aktuálně (12. dubna 2019) chce Pražský magistrát aktivně vstoupit do bytové výstavby. To má zajistit Městský developer, tedy nové oddělení, které aktuálně vzniká v pražském Institutu plánování a rozvoje (IPR).

„Zkusím to popsat na ideálním stavu, tedy na poměrně velkém pozemku.“ říká radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09). „Když to zjednoduším – řekne, že tady musí být náměstí, tady škola a tady jeden, druhý a tady třetí blok bytových domů a mezi nimi ulice a zeleň. Rozparceluje, kde je veřejný a kde soukromý zájem,“

V uvedeném článku je i orientační mapka, bohužel ve velmi špatném rozlišení, ze které vyplývá, že tři tyto vytypované prostory jsou na sídlišti Ďáblice!

E15: Investoři skoupí až polovinu novostaveb

V ekonomickém deníku E15 vyšla 9. dubna tato analýza, ze které vyplývá, že přibližně polovinu bytů v novostavbách skoupí spekulanti, kteří tyto byty dále používají ke krátkodobým (AirBnB apod.) nebo dlouhodobým pronájmům. Často se jedná o zahraniční investory bez jakéhokoliv vztahu k místu, pro které se jedná jen o obchodní příležitost, jejich poptávka však významně zvyšuje ceny.

Analýza značně nabourává obvyklý argument pro zahušťování sídliště: „Lidé někde přece potřebují bydlet“. Tlak na výstavbu je diktován především poptávkou spekulantů, ne potřebou „obyčejných lidí“ někde bydlet.

Obyvatelé (prý) o žádnou zeleň nepřijdou…

Aspoň to tvrdí ředitel IPR Ing. Boháč v televizním pořadu ČT – Studio 6, odvysílaném 26. března 2019 dopoledne.

Několik dobrovolníků si dalo tu práci a spočítali všechny stromy (silnější než 15 cm, žádné drobné), které by byly výstavbou zničeny, a udělali jejich seznam. Jedná se o téměř 500 vzrostlých stromů!

I botanický laik vidí, že tuto zeleň nemůže nahradit pár sukulentů na zelených střechách (které jsou navíc nevymahatelné a o jejich údržbě si netřeba dělat iluze). Tvrzení Ing. Boháče ve zmíněném pořadu tedy lze úspěšně zpochybnit.

Rekapitulace ke 30. 3. 2019

Připomínky k územní studii sídliště Ďáblice je možné nově podávat do 31.5.2019 (původní termín odevzdání studie pořizovateli byl již 15.3.!). Určitě této možnosti využijte! Nejjednodušší způsob je využít formulář k zadávání připomínek na stránkách IPR – sídliště Ďáblice.

Zastupitelstvo MČ Praha 8 a Zastupitelstvo HMP, mj. díky aktivní a velké účasti obyvatel, aktuálně podpořilo zájem obyvatel sídliště Ďáblice následujícími usneseními:

Jakým způsobem budou usnesení naplněna a do jaké míry bude skutečně dosaženo zájmů obyvatel sídliště Ďáblice, záleží na postoji a aktivitách:

Zastupitelstva a rady MČ Praha 8 – na základě dosavadního vývoje je zřejmé, že zastupitelstvo a rada MČ Praha 8 znají zájmy obyvatel sídliště a aktivně se podílí na jejich prosazování i mimo zmíněné usnesení. Nové informace ale nikdy neškodí – další zasedání zastupitelstva je 12.6.2018.

Zastupitelstva a rady HMP (Hlavního města Prahy) – tyto orgány je třeba stále informovat a potřeby obyvatel aktivně připomínat a vysvětlovat. Využijte různé komunikační kanály a také účast na zasedání zastupitelstva HMP (ať již aktivní interpelace či fyzická účast a podpora interpelujících spoluobyvatel) – další zasedání zastupitelstva je dne 25.4.2019 – prosíme, přidejte se, je to velmi důležité. Rezervujte si svůj čas v předstihu a přijďte na dobu interpelací 12:30 – 13:15 hod. Ideálně nás o tom informujte na krasne.kobylisy@seznam.cz

UZRu (Odbor územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy) – je pořizovatelem územní studie, vyhotovuje zadání a zodpovídá za to, že bude dosaženo stanovených cílů územní studie. Je třeba potřeby obyvatel připomínat a vysvětlovat. Využijte různé komunikační kanály.

IPRu (Institut pro plánování a rozvoj Prahy) – je zpracovatel územní studie, který má zajistit odborné vypracování studie v souladu se zadáním. Je třeba potřeby obyvatel připomínat a vysvětlovat. Využijte různé komunikační kanály. Připomínkujte územní studii!

Dalších orgánů státní správy a samosprávy, např. také parlament, senát, ministerstva, atd. Je třeba potřeby obyvatel připomínat a vysvětlovat. Využijte různé komunikační kanály a kontaktujte je.

Médií – Je třeba potřeby obyvatel připomínat a vysvětlovat. Média téma zprostředkovaně připomínají ostatním orgánům a institucím či vyžadují jejich aktivní vyjádření, tím také povědomí o tématu šíří dále. Využijte různé komunikační kanály a média kontaktujte.

Odborníků (architekti, urbanisté, sociologové, demografové, antropologové, další odborní experti, atd.)- Je třeba potřeby obyvatel připomínat a vysvětlovat. Odborníci zaujímají k tématu odborné postoje a diskutují na odborné půdě. Tím povědomí o tématu šíří dále a téma připomínají orgánům, institucím, médiím. Využijte různé komunikační kanály a kontaktujte je.

Obyvatel jiných oblastí, řešící obdobné téma. Využijte různé komunikační kanály a kontaktujte je. Sbírejte zkušenosti, sdílejte informace.

Jen obyvatelé, kteří aktivně hájí své zájmy, mohou skutečně dosáhnout jejich naplnění!

Chcete pomoci? Máte konkrétní představu nebo naopak nevíte jak do toho. Kontaktujte nás na krasne.kobylisy@seznam.cz a my se Vám obratem ozveme.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁSTUPCŮ SVJ/BD SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

Zástupci SVJ/BD ze sídliště Ďáblice přijali společné prohlášení (celý text ke stažení zde) s požadavky na úpravu územní studie, ze kterého zde citujeme hlavní body:

 1. Zachovat charakter modernistické zástavby sídliště Ďáblice a hmotovou kompozici, pro kterou je typické střídání nízkopodlažních objektů občanské vybavenosti a veřejných prostranství v lidském měřítku v kontrastu s okolními vysokými obytnými domy zasazenými do parkově upravené zeleně.
 2. Zavést výškovou regulaci vycházející ze současného stavu.
 3. Zavést regulaci funkcí v území vycházející ze současného stavu.
 4. Neomezovat plochy pro veřejné vybavení. Zachovat stávající veřejnou vybavenost a zajistit její doplnění.
 5. Zachovat zelené plochy.
 6. Posílit lokální polycentrickou strukturu sídliště (okrskové rozvržení
  sídliště) zlepšením dostupnosti obchodů/obchodních center v docházkové vzdálenosti od bydliště.
 7. Posílit infrastrukturu dopravy v klidu v souladu s očekávanými trendy (elektro mobilita, růst vybavenosti domácností automobily).
 8. Nerozšiřovat obytnou funkci v území. Neumisťovat další bytové domy.
 9. Revize pěších cest a cyklotras.
 10. Neumisťovat žádné další nové budovy na sídlišti a jeho přilehlém okolí.

Lidé se s tím smíří, míní architekt…

Pan architekt Igor Kovačevič ze studia MOBA, které vytváří územní studii sídliště Ďáblice, vytvořil také novou podobu náměstí ve Vsetíně (Zlínsko, severní Morava).

Ani tato práce se nesetkala s pochopením místních – z náměstí například nelze odklidit sníh, což je v Beskydech docela problém. A stanovisko architekta (podle zdroje výše) – „Kovačevič věřil, že se s novou podobou lidé smíří.“ Nesmířili a město zaplatí za úpravu náměstí podruhé.

Není se co divit, že na svých stránkách se studio MOBA tímto projektem nechlubí.

IPR očekává protihodnotu

26. března se problémy územní studie sídliště Ďáblice ocitnuly ve vysílání České televize hned dvakrát.

Nejdříve dopoledne v pořadu Studio 6 byl rozhovor s ředitelem IPR p. Boháčem. Redaktorka působí velmi nepřipraveně a p. Boháč volně manipuluje fakty. Stěžejní věta zazní kolem 5. minuty: „pokud místní lidé chtějí, aby sem město nainvestovalo stovky milionů korun, což je investice do toho veřejného prostranství, tak je potřeba, aby za to Praha dostala nějakou protihodnotu, a tou protihodnotou je pro nás právě to doplnění funkcí a služeb…“

Jinými slovy – buď vám tady nastavíme baráky podle našich požadavků (a vytěžíme městský majetek), nebo nepočítejte s ničím od nás – to prezentuje p. Boháč jako názor IPR. Aspoň víme, odkud vítr fouká.

Podruhé, ve večerních zprávách z regionů, už byl pohled ČT vyváženější – zejména díky účasti další osoby (architekta) Ing. Beneše, jehož názory byly našim stanoviskům podstatně bližší.