Před zbouráním

19.5. – těsně před oznámeným začátkem bourání.

Práce začínají snesením cenných travertinových desek
Ty zatím čekají na svůj další osud – snad to nebude skládka
A v pozadí už je připravena těžká technika

Přijďte se rozloučit s kinem Ládví!

Demontáž budovy kina Ládví začala snímáním kamenných desek a podle informací stavby přijde počátkem příštího týdne (v úterý nebo ve středu) ke slovu těžká technika.

Přijďte v pondělí 18.5. v 18 hodin se s kinem rozloučit – v rouškách a se zachováním rozestupů. Smuteční stuhy, věnce a další rekvizity vítány.

Několik posledních fotografií z interiéru i exteriéru:

3. letošní vycházka Ďáblicemi s Karlem Pinkasem – dendrologická

Milé dámy, přátelé!

Blíží se termín 3. letošní vycházky. Prvé dvě padly. Nebo si to někdo prošel i beze mne?

Úterní vycházka je dendrologická. Co bude k vidění, je v příloze. Zajímavé budou hlavně „kvetoucí“ nebo „dokvétající“ jehličnany.

Nejspíš budeme muset jít ještě v rouškách. No a takové foto zatím nemáme!

Termín – 19. května 2020 (úterý)

Sraz ve 14:30 hod nad tramvajovou zastávkou Kyselova – u věžového domu Kyselova 2.  Ještě jednou obejdeme dřeviny v jihozápadní části sídliště. Začneme u památného dubu letního a skončíme u známého liliovníku tulipánokvětého.

Odpověď REWE GROUP na dopis KK

Na dopisy, uvdené v předchozím příspěvku, odpověděl jménem celé společnosti REWE GROUP tiskový mluvčí Penny Market pan Kubík níže citujeme celou odpověď.

Vážená paní Rozmarová,

Obdrželi jsme Váš dopis adresovaný panu Kunathovi ze dne 13. dubna 2020. Pan Kunath nás požádal, abychom se s Vámi spojili, jelikož tato záležitost spadá do naší kompetence.

Rádi bychom Vás hned v úvodu ujistili, že máme společný zájem, a proto věříme, že najdeme takové řešení, které bude vyhovovat všem zainteresovaným stranám, především pak místním obyvatelům.

Plány na přeměnu okolí bývalého kina Ládví započaly již v roce 2016. K jednáním byly přizvány nejen všechny dotčené subjekty včetně představitelů samosprávy a městské části Praha 8, ale také všechny relevantní sdružení a organizace. Na základě standardního a transparentního procesu vydaly úřady veškerá povolení k demolici budovy bývalého kina a výstavbě nové prodejny PENNY.

Vzhledem k tomu, že nezbytný schvalovací proces trval poměrně dlouhou dobu, rádi bychom původní architektonický návrh upravili. Současně klademe větší důraz na to, aby budova lépe zapadla do místního prostředí. V souladu s Vašimi zájmy, jsme proto společně s našimi architekty začali pracovat na úpravě návrhu tak, aby objekt lépe zapadl do okolního prostředí a stal se nedílnou součástí této části Prahy 8. Naším cílem je vytvořit místo, kde se místní obyvatelé budou cítit příjemně a kde se budou moci společně setkávat.

V následujících dnech od nás obdržíte pozvánku na setkání, kde bychom Vám rádi představili nový koncept budovy i jejího okolí. Po naší společné diskusi nový návrh projednáme a necháme schválit zastupitelstvem městské části Praha 8.

S pozdravem / Best regards / Mit freundlichen Grüßen

Tomáš Kubík

Manažer komunikace / Tiskový mluvčí

Penny Market s.r.o.

Plán na záchranu kina Ládví přišel pozdě – píše METRO

V deníku Metro vyšel 9.4. článek Plán na záchranu kina Ládví nejspíše přišel příliš pozdě. Článek je mj. reakcí na dopis, který zaslal výbor KK Národnímu památkovému ústavu a Ministerstvu kultury ČR.

Na základě tohoto článku výbor KK připravil a odešle dopisy přímo vrcholovým představitelům investora – firmy REWE Group – pana Kunatha z Kolína n. R. a Jägera z Vídně.

Z obou dopisů (které jsou textem v podstatě totožné) uvádíme zásadní odstavec:

Navržená stavba prodejního objektu postrádá nezbytné znaky architektonické tvorby. Zabírá podstatně větší půdorysnou plochu, potlačuje dynamické výškové odstupňování. Jedná se o fádně tvarovanou hmotu bez invence, do níž byly zřejmě přejaty prvky standardizovaného designu stavby provinčního charakteru, která však vůbec neodpovídá zástavbě velkoměsta; zde naopak působí až příliš jednoduše a znamená několik kroků zpět oproti dosavadní úrovni.

Historický pohled na kino Ládví
Vizualizace návrhu obchodního domu Penny

Úplný text obou dopisů:

Článek z deníku METRO 9.9.2020

Rekonstrukce tepelného napáječe v ulici Čumpelíkova

Zveřejňujeme níže informací z Pražské teplárenské a.s., která byla vydána ke kácení zeleně v Čumpelíkově ulici v souvislosti s opravou parovodu. Autor připomíná, že termíny se vzhledem k mimořádné situaci mohou změnit.

Jedná se o plánovanou opravu části tepelného napaječe DN600 zásobujícího teplem oblast Ďáblic, Kobylis, Bohnic a Čimic. Oprava napaječe je z důvodu vysoké náročnosti rozdělena do několika etap, přičemž jejímu provedení předchází ještě řada přípravných prací, jako bylo například nezbytné vykácení dřevin v ulici Čumpelíkova. Bohužel byla v minulosti nad ochranným pásmem napaječe provedena výsadba zeleně, která nebyla koordinována s Pražskou teplárenskou a. s. Aby bylo možné zmíněnou opravu provést, bylo nyní bohužel nutné část tohoto porostu odstranit. Aby bylo vykácení co nejšetrnější, bylo třeba tyto činnosti provést v předstihu v době vegetačního klidu a byly samozřejmě provedeny po předchozí domluvě s příslušným odborem životního prostředí.

Co se týče samotného tepelného napaječe, ten byl vybudován v roce 1970 a postupně probíhá jeho obnova. Trasa této části napaječe začíná v ulici Rochlické a dále pokračuje kolem Střelničné v délce několika kilometrů až před Polikliniku Čumpelíkova. Opravy jsou již dokončeny v úseku ulic Přemyšlenská a Čimická, letos proběhne rekonstrukce části napaječe v  ulici Čumpelíkova, a to od ulice Střelničná po ulici Štíbrova. Tato rekonstrukce bude probíhat od dubna a dokončení je plánováno na říjen letošního roku. Dodávky tepelné energie budou po dobu oprav zajištěny provizorním potrubím, čímž by měl být dopad na odběratele tepla v dané oblasti minimalizován.

Pražská teplárenská a.s.

Bourání kina Ládví zahájeno

Na samém konci března 2020 kolem torza kina Ládví započala nezvyklá aktivita. Nejdříve byla zlikvidována všechna zeleň včetně 60 let starých borovic, poté byl celý pozemek ohrazen a uvnitř započaly bourací práce.

Náhrada této zajímavé budovy obchodním domem, o které se sice již dlouho mluvilo, ale její realizace nebyla jistá, byla bohužel zahájena. Na apríla (1.4.2020) to bylo povtrzeno v deníku METRO.

V nové budově mají být kromě hypermarketu ještě kancelářské prostory a podzemní parkoviště. Zásobování a příjezdy mají být z Binarovy ulice, kde bude zrušena část modré zóny.

Vizualizace nového objektu – převzato z metro.cz

Aktuální stav (1.4.2020)

Náhled do plánů