Proč se kácí v Ďáblickém háji?

Vzhledem k extrémnímu vývoji počasí posledních letech došlo i v Ďáblickém háji k rozvoji kalamity – odumírání lesních porostů. Prvotní příčinou je extrémní suché a teplé počasí. Oslabené stromy podléhají hmyzím škůdcům, zejména kůrovcům.

V případě Ďáblického háje jsou stromy napadené lýkožroutem smrkovým a lýkožroutem modřínovým. Nejcitelněji tato situace postihuje jehličnaté dřeviny, zejména smrk, borovici a v tomto případě i modřín. Napadené stromy je potřeba co nejdříve vytěžit a porosty v zákonné lhůtě obnovit.

Chápu, že tyto zásahy nepůsobí dobře na veřejnost, která využívá tyto lesy k rekreaci. Bohužel nemáme jinou možnost, jak omezit rozvoj těchto škodlivých činitelů. Prosíme tímto veřejnost o ohleduplnost a pochopení, zejména dodržování lesního zákona z pohledu bezpečnosti osob.

Vzhledem k nebývalé krizi, která postihuje lesní hospodářství a která nemá obdoby za posledních cca 200 let, je pro nás hospodářská činnost v lesích prakticky ztrátová. Pomoc od státu pokulhává – je nedostatečná nebo je pro vlastníky lesa obtížně dostupná.

Důsledkem této situace je kolaps trhu se dřevem, který je příčinou výpadku prakticky jediného zdroje příjmů lesníků. Byli bychom rádi za jakoukoliv pomoc od veřejnosti zejména v co se týká obnovy lesa. Je možné se domluvit na formě spolupráce při přípravě ploch pro zalesnění, popř. i na samotném zalesňování vzniklých holin. Předpokládáme, že by k zalesnění mělo dojít na jaře 2020.

Ing. Václav Hroch
Křižovnické lesy, s.r.o.