Projekt výsadba stromů na velkém dětském hřišti v ul. Burešova

Obrátili se na nás rodiče dětí s žádostí o pomoc při řešení většího zastínění herních ploch na dětském hřišti v ulici Burešova tak, aby se hřiště dalo užívat v co největší míře i v horkých letních měsících.

Po zvážení všech podnětů a návrhů na pergoly a podobné možnosti se jeví jako nejlepší řešení výsadba stromů. Stromy neposkytují pouze pasivní stín, ale zároveň tlumí hluk, ochlazují prostředí, zachytávají prach, produkují kyslík a v neposlední řadě mají i velký estetický význam. Stromy tak mnohonásobně vrací prostředky vynaložené na jejich pořízení a péči o ně.
Aktuálně spolu s odborníky vybíráme vhodné dřeviny a budeme prezentovat tento záměr ÚMČP8.