Zklidnění dopravy před ZŠ Na Slovance

Přinášíme Vám informace o iniciatorů projektu „Bezpečné cesty do školy“


Milí rodiče, milí přátelé školy,

během nadcházejícího období bude Odbor dopravy Městské část Prahy 8 realizovat první dopravní opatření, které vzešlo z Vašich podnětů v rámci projektu Bezpečné cesty do školy a které podstatně zklidní provoz v bezprostředním okolí školy, a především zvýší bezpečnost Vašich dětí v prostoru před naší základní školou (více info viz vyhláška https://www.praha8.cz/desk/file/d3QQ/verejna-vyhlaska.pdf , dostupná na webových stránkách MČ Prahy 8).

Konkrétně se jedná o to, že od příštího školního roku bude ulice Na Slovance v úseku mezi ulicemi Bedřichovská a Štěpničná převedena do režimu pěší zóny a vymezena sloupky (finální podoba pěší zóny před školou viz přílohy). Některé sloupky budou sklopné, takže bude zachována možnost vjezdu pro autobusy a jinou mimořádnou dopravní obsluhu.

Současně bude pro školu vyznačeno 6 parkovacích stání v ulici Štěpničná.
Tato změna je první v řadě chystaných dopravních opatření, které jsou přímým výsledkem závěrů projektu Bezpečné cesty do školy. Přinese jistá dopravní omezení, nicméně věříme, že vysoko nad omezením pro řidiče je bezpečnost Vašich dětí a našich žáků.

Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci – nejen v projektu Bezpečné cesty do školy.

Mgr. Petra Křížová

garant projektu

Přílohy: