Zasedání zastupitelstva 6. 12. 2017

Ve středu 6. 12. od 14:00 na Úřadu MČ Praha 8, Zenklova 1/35, (v Bílém domě) proběhne zasedání zastupitelstva, kde bude v interpelacích projednávána vysokopodlažní výstavba a stavební aktivity CPI.

Přijďte sdělit Váš názor přímo zastupitelům a ovlivněte další kroky MČ Praha 8.

K dotazům na zastupitele (interpelacím) se můžete přihlásit do 15:00 (předkládá se OP).

Účast, i třeba jen na části zasedání, je důležitá. Nezapomeňte si s sebou vzít pití 🙂

 

Výňatek z jednacího Řádu zastupitelstva – z § 11

(https://www.praha8.cz/file/Qcq/Jednaci-rad-Zastupitelstva-MC-Praha-8-schvaleny-10-06-2015.docx)

Občan Městské části Praha 8 má právo vznášet návrhy, připomínky a podněty (dále jen „interpelace občana“) na Radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů Zastupitelstva, na jednotlivé členy Zastupitelstva a na tajemníka Úřadu (dále jen „interpelovaný“).

Interpelace občanů jsou zařazeny, jako pevný bod jednacího dne Zastupitelstva v době od 16:15 hod. do 17:00 hod. Projednávaný bod programu se na tuto dobu přeruší. Jsou-li přihlášky vyčerpány dříve než v 17:00 hod., pokračuje jednání bez přerušení. Přihlášky musí být odevzdány do 15:00 hod. a označeny pořadím interpelace občana, pokud jich občan předkládá více. Počet interpelací 1 občana na jednom zasedání Zastupitelstva je omezen na 3 interpelace. V 15:30 hod. se losuje podle pořadí prvních a pak druhých interpelací občana. Přednesení interpelace je omezeno na 3 minuty, odpověď na 5 minut, doplňující otázka na 1 minutu a odpověď na ni na 2 minuty. O způsobu vyřízení interpelace občana rozhoduje interpelovaný. Pokud nebudou všechny přihlášky do 17:00 hod. projednány a občané předají jejich znění v písemné podobě, budou vyřízeny podle odstavce 6 tohoto paragrafu.

Další informace o zasedání Zastupitelstva naleznete na webu MČ Prahy 8

Užít si atrium – pocta tvůrci Čtverce Ak. arch. Tenzerovi

Přijďte 12. října společně vzpomenout na Ak. arch. Tenzera – tvůrce obchodního centra v Tanvaldské ulici, na jehož místě má vzniknout nová zástavba.
12. října od 15. do 18. hodin Tandvladská
Progam:
 • muzika, tvorba z darů přírody, street art, setkání se sousedy
 • informace o tvůrci a chystané knize o našem sídlišti
 • sdílení informací o bourání a výstavbě
Přineste kaštany, abychom mohli společně tvořit
Dobroty vítány 🙂

Den architektury – Výzdoba budov na ďáblickém sídlišti

S historikem Tomášem Řepou po jednom z nejzdařilejších sídlišť v Praze.

Loni proběhla procházka z hlediska architektonicko-urbanistického vývoje, v letošním roce bude z pohledu dějin výtvarného umění – nahlédneme přes sklo nebo i zblízka na interiérovou výzdobu budov.

Sraz: ne 1. 10., 12.00, Binarova 1661, prostranství před Kulturním domem Ládví

Více informací na webu denarchitektury.cz

II. sousedské grilování

Je to tu! Další sousedské posezení! 🙂
Tentokrát, aby to bylo spravedlivé, to uděláme na louce na druhé straně sídliště mezi ulicemi Chabařovická a Frýdlanská (tam co se chodí v zimě sáňkovat) https://mapy.cz/s/1XYZa
Opět to nebude žádná složitá organizace – přineste si s sebou něco dobrého k jídlu a pití, raději deku na sezení. Umíte-li hrát na nějaký hudební nástroj, budeme rádi, když nám zahrajete 🙂
Gril a uhlí zajistím a nic dalšího nám nebrání, abychom se zase pěkně neformálně sešli a poznali další nové lidi 🙂

Sousedské grilování

Znáte své sousedy na sídlišti? ..že ne? A chtěli byste je poznat? …že ano? 🙂

Napadlo nás udělat první sousedské setkání! 🙂

Nebude to žádná složitá organizace. Přineste si s sebou jen něco dobrého k jídlu a pití, raději deku na sezení. Umíte-li hrát na nějaký hudební nástroj, budeme rádi, když nám zahrajete 🙂

Máme přislíbený gril a nějaké lavice. Uhlí na gril zajistím a nic dalšího nám nebrání, abychom se tak nějak pěkně neformálně sešli a poznali se 🙂

Jako místo konání jsme vybrali palouk v ulici Štíbrova před zavřenou Čertovkou. Mapa zde https://mapy.cz/s/1WHLS Začneme odpoledne v 16.30 a konec bude se setměním (cca 21.00)

Vůbec nevadí když se stavíte jen na chvilku, třeba při procházce s vaším pejskem.

Těšíme se! 🙂

Leták sousedské grilování ke stažení

Místo prezentace podpis petice

Místo plánované prezetace společnosti CPI bude ve středu od 17.30 do 19.00 před Bílým domem možné podepsat petici za zachování rázu sídliště Ďáblice. Společně s podpisem se můžete dozvědět další informace o našem úsilí, o historii a budoucnosti sídliště.

Přijďte nás podpořit a petici podepsat.

Aktualizováno 28. 6.

O dalších petičních místech a možnostech spolupráce vás budeme včas informovat zde na webu.

Zápis z prezentace projektu 14. 6. 2017

1. OKOLNOSTI PREZENTACE

Prezentace byla svolána soukromým investorem (viz dále) do KD Ládví na 14. června 2017 od 16:30. Až po příchodu na místo se ukázalo, že se nejedná o velký sál, ale o učebnu nad veřejnou knihovnou. Kapacitu učebny odhaduji na cca 50 míst. Nebylo možné, aby se příchozí posluchači do této malé učebny vešli – počet odhaduji na cca 100 až 120.

Je možné, že investor tento nedostatečný prostor zvolil záměrně, aby se prezentace nemohlo zúčastnit větší množství lidí.

Publikem bylo vynuceno opakování prezentace. Byl přislíben termín 28. června 2017 v 18:00 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 8 v Libni („Bílý dům“). Garantem tohoto slibu se stal, na prezentaci přítomný, starosta MČ Praha 8 pan Roman Petrus, který však v průběhu prezentace odešel.

2. POPIS PROJEKTU

2.1 Objekty

Jedná se o objekty bývalých nákupních center Čumpelíkova, Frýdlantská, Satanka (Střelničná) a Šimůnkova – viz mapka:

2.2 Investor

Investorem je buď společnost CPI Reality, a.s. nebo Czech Property Investments, a.s. Obě tyto společnosti jsou nástupcem spotřebního družstva Včela (později Včela, a.s.), kterému objekty patřily.

Jediným akcionářem (100% vlastnictví) CPI Reality, a.s. je druhá společnost Czech Property Investments, a.s. Jediným akcionářem Czech Property Investments, a.s. je společnost CPI PROPERTY GROUP z Lucemburského velkovévodství (adresa Rue de la Vallée 40, L-2661 Lucemburk).

Zdroj: www.justice.cz, obchodní rejstřík. 2.3. Záměr

Investor představil svůj projekt jako „revitalizaci“ výše uvedených objektů. Podle jeho slov jsou objekty ve špatném stavu, chátrající, neplnící svoji původní funkci, jejichž nájemci často neplatí nájem.

Velmi tendenční a zavádějící. Tyto objekty nechal chátrat majitel – investor řadu let. Z úhlu pohledu představené studie bych se nebál říci záměrně. Za zmínku stojí skutečnost, že v objektu Čumpelíkova sídlila firma AAA-kočárky, podle všeho slušně prosperující (nelze ověřit). Ta však byla vystěhována v březnu 2016.

Investor chce objekty „revitalizovat“ opět nejen na centra služeb (obecně), ale současně i na bytové komplexy! Předpokládaná výška budov je 14 až 18 pater a převyšuje okolní zástavbu! (S výjimkou objektu Šimůnkova; zde má být pouze cca dvoupodlažní centrum bez bytů. Ale, jak sám investor uvedl, tento objekt je, na rozdíl od zbývajících třech, v rané fázi.)

Laicky řečeno – bývalá, přízemní, nákupní centra hodlá investor „revitalizovat“ na výšková monstra. Uvozovky, kterých používám u slova „revitalizovat“ jsou tedy na místě.

2.4. Harmonogram

Prezentace projektu pro veřejnost byla ve fázi studie. Investor zdůraznil, že ve fázi studie je tento postup neobvyklý; veřejnost bývá se záměrem seznámena později. Prezentoval to jako vstřícný krok vůči veřejnosti.

Je zajímavé, že finální podoba studie neobsahuje varianty – studie se dělají především kvůli posouzení různých variant. Odpověděl poněkud vyhýbavě, že v průběhu zpracování studie se uvažovaly různé varianty.

Časový průběh nastínil následující (za předpokladu „hladkého“ průběhu, tj. bez odporu veřejnosti během projednávání):

 • dokumentace pro územní řízení cca do 31.8.2017
 • vydání územního rozhodnutí na začátku 2018
 • během 2018 EIA, stavební řízení, do konce r. 2018 vydání stavebního povolení
 • začátek stavby I.-II.Q/2019NUTNO SLEDVAT ÚŘEDNÍ DESKU STAVEBNÍHO ÚŘADU PRAHA 8 !!!!!

  3. PŘEDSTAVENÉ ŘEŠENÍ

Obr. č. 1 ‐ Celkový pohled (model předvedený na prezentaci)

3.1 Objekt Šimůnkova

Nejméně rozpracován. Představen jen stručně, pro úplnost. Na modelu (obr. č. 1) není. Jako jediný neobsahuje byty (zatím), tzn., nejedná se o výškovou budovu. Cca dvoupodlažní objekt.

3.2 Objekt Čumpelíkova

Cca 18 podlaží. Nazývají ho „vstupním strážcem sídliště“. Viz obr. č. 2 a 3 na následující stránce.

Obr. č. 2 ‐ Objekt Čumpelíkova, izometrický pohled

Obr. č. 3 ‐ Objekt Čumpelíkova, pokus o přímý pohled
(je patrné o kolik bude nový objekt převyšovat stávající bytový dům Štíbrova)

3.3 Objekt Satanka (Střelničná)

Tři domy, každý o výšce cca 14 pater. Převyšuje zejména sousední objekt Střelničná. Značná „hmota“.

3.4 Objekt Frýdlantská

Předpokládaná výška 15 pater.

4. DOPORUČENÍ

 1. Největší slabinou projektu se zdá být ve studii pravděpodobně neřešená otázka dostatečných kapacit mateřských škol a základních škol. Investor byl touto otázkou očividně zaskočen – to svědčí o tom, že ji neřešil. Jedná se o celkový nárůst cca 600 – 700 bytů bez odpovídajícího nárůstu míst v těchto zařízeních. Na toto téma by velmi dobře mohlo slyšet i zastupitelstvo MČ Praha 8, zvláště v době komunálních voleb (2018).
 2. Dalším slabším místem (ale asi ne tak slabým jako předchozí bod) by mohlo být parkování. Všechny objekty sice mají podzemní parkoviště o kapacitě odpovídající cca počtu bytů v daném objektu + stání pro obchodní centra. Ale místo v podzemní garáži nemusí být apriori součástí bytu – nájemce / majitel si jej může pronajmout / koupit nebo také ne. Potom bude parkovat venku, na stávajících parkovacích plochách. Potom by mohl s parkováním hrozit kolaps.
 3. Zamyslet se nad dopravní situací vůbec. Nárůst počtu vozidel, která se budou po komunikacích vlokalitě sídliště Kobylisy pohybovat. Zvláště vranní a odpolední dopravní špičce by situace mohla být velmi kritická. Už nyní dochází k občasným krizovým stavům v souvislosti s provozem autobusového terminálu Ládví.
 4. Jako velmi účinné se jeví založení občanského sdružení, které je účastníkem již územního řízení (tzn. v ranější fázi projektu). Zatímco „sousedé“ jsou účastníky až procesu EIA a stavebního řízení. Občanské sdružení má rovněž větší váhu. Z pohledu objektu Štíbrova by bylo dobré, aby takové sdružení založily alespoň společenství Štíbrova a Šiškova (kontakt na jednání s předsedou představenstva Šiškova panem Pajerem). Ideálním případem by bylo založení jednoho občanského sdružení sdružujícího všechny „postižené“ objekty.