Proč se kácí v Ďáblickém háji?

Vzhledem k extrémnímu vývoji počasí posledních letech došlo i v Ďáblickém háji k rozvoji kalamity – odumírání lesních porostů. Prvotní příčinou je extrémní suché a teplé počasí. Oslabené stromy podléhají hmyzím škůdcům, zejména kůrovcům.

V případě Ďáblického háje jsou stromy napadené lýkožroutem smrkovým a lýkožroutem modřínovým. Nejcitelněji tato situace postihuje jehličnaté dřeviny, zejména smrk, borovici a v tomto případě i modřín. Napadené stromy je potřeba co nejdříve vytěžit a porosty v zákonné lhůtě obnovit.

Chápu, že tyto zásahy nepůsobí dobře na veřejnost, která využívá tyto lesy k rekreaci. Bohužel nemáme jinou možnost, jak omezit rozvoj těchto škodlivých činitelů. Prosíme tímto veřejnost o ohleduplnost a pochopení, zejména dodržování lesního zákona z pohledu bezpečnosti osob.

Vzhledem k nebývalé krizi, která postihuje lesní hospodářství a která nemá obdoby za posledních cca 200 let, je pro nás hospodářská činnost v lesích prakticky ztrátová. Pomoc od státu pokulhává – je nedostatečná nebo je pro vlastníky lesa obtížně dostupná.

Důsledkem této situace je kolaps trhu se dřevem, který je příčinou výpadku prakticky jediného zdroje příjmů lesníků. Byli bychom rádi za jakoukoliv pomoc od veřejnosti zejména v co se týká obnovy lesa. Je možné se domluvit na formě spolupráce při přípravě ploch pro zalesnění, popř. i na samotném zalesňování vzniklých holin. Předpokládáme, že by k zalesnění mělo dojít na jaře 2020.

Ing. Václav Hroch
Křižovnické lesy, s.r.o.

Nejen kůrovec ničí Ďáblický háj

Není projížďka na kole jako projížďka na kole. Sami se o tom můžeme přesvědčit v Ďáblickém háji, kde po organizované, někdy až 20členné skupině terénních cyklistů zůstává pěkná spoušť. Svou rychlou a bezohlednou jízdou mimo stávající stezky poškozují les. Je možné, že si důsledek svého chování ani neuvědomují. Tak až je příště uvidíme, zkusme je na to upozornit.

Petice za zelený vnitroblok u Kobyliského náměstí v Praze 8

Na náš spolek se obrátili  spoluobčané z Kobyliského náměstí s prosbou o pomoc. I jim hrozí nová zástavba a  zánik zeleně.
Podpořme jejich petici, i oni bojují za své domovy.

Obracím se na Vás jménem občanů Kobylis, kteří bydlí v blízkosti Kobyliského náměstí. V jeho sousedství (mezi ul. Pod Sídlištěm, Vršní a Nad Šutkou) se nachází zelený vnitroblok (parc.č. 628/1 v k.ú. Kobylisy), kterému hrozí, že stromy budou pokáceny a bude zastavěn bytovým domem. Nyní probíhají jednání mezi Prahou 8 a developerem, kde developer žádá Prahu 8 podporu.
My, lidé bydlící okolo vnitrobloku, naopak chceme zachovat zelený vnitroblok a rekultivovat jej s vytvořením parkové zeleně, která by této frekventované části Kobylis slušela. Vstoupili jsme proto do jednání s Prahou 8 i hl. městem Prahou, sepsali petici atd.

Prosíme Vás o podporu v našem jednání s městskou částí Prahou 8 a hlavním městem Prahou. Rádi se s Vámi sejdeme, promluvíme po telefonu, poskytneme další podklady.

Chceme také ukázat, že na zachování zeleně záleží i lidem, kteří nebydlí v přímém sousedství Kobyliského náměstí. Proto jsme vytvořili e-petici, kterou je jednodušší a rychlejší šířit. Prosíme, pokud jste pro zachování veřejné zeleně v tomto místě, podepište ji a pokud můžete, rozpošlete dále.
odkaz na petici zde:
https://e-petice.cz/petitions/petice-za-zeleny-vnitroblok-u-kobyliskeho-namesti-v-praze-8.html

Za jakoukoliv podporu předem děkujeme.

Adéla Poustková

Stromy pro sídliště Ďáblice

Zveme vás na výsadbu prvního stromu z tohoto projektu na sobotu 16. 11. 2019 v 13:30 hod. do vnitrobloku Taussigova ke vchodu 1167.

Strom bude věnovaný nedávno zemřelému českému válečnému letci Kurtu Taussigovi.

Místo výsadby prvního stromu

Akce se koná za podpory SVJ Taussigova 1165-1171. Pozvánka ke stažení je zde.

Chcete se zapojit do obnovy a údržby zeleně na sídlišti? Ozvěte se na e-mail stromyprosidlistedablice@seznam.cz

Sídliště Ďáblice: Architektura pro lidi

Knihu o Ďáblickém sídlišti vydává Spolek přátel sídliště Ďáblice a bude slavnostně představena v pondělí 7. 10. v 19 hodin v KD Ládví.

Kniha, která v těchto dnech míří do prodeje, vznikla z popudu obyvatel sídliště a je určena jak odborné veřejnosti, tak všem, kteří se o téma sídlišť zajímají. Na její přípravě se podílel kolektiv autorů, vedený editory Irenou Lehkoživovou, Josefem Platilem a Ondřejem Tučekem.

Unikátní projekt propojující odborníky a „srdcaře“.

Kniha vznikala dva roky a kromě článků a rozhovorů obsahuje unikátní fotografie ze soukromých archivů.

Po představení knihy v KD Ládví (7. 10.) bude kniha představena také 10. 10. v  CAMP (Centrum architektury a městského plánování) – Areál Emauzského kláštera, rovněž od 19 hodin a 11. 10. v Klubu za starou Prahu – Juditině věži od 18 hodin.