Petice a prohlášení

Tato petice je již ukončena!

Důrazně protestujeme proti výstavbě vysokopodlažních obytných budov podle záměru společnosti CPI Reality, a.s.

Žádáme zachování původní urbanistické koncepce sídliště Ďáblice, oceněné UNESCO.

Žádáme zachování budov na uvedených adresách jako staveb občanské vybavenosti ve stávajícím výškovém rozsahu.

Jsme proti prodeji pozemků pod stávajícími objekty či v jejich blízkosti za účelem výstavby vysokopodlažních budov či udělení souhlasu s jejich využitím pro tyto účely.

Jsme proti zhoršování kvality života stávajících obyvatel kvůli další rozsáhlé obytné zástavbě sídliště, pro kterou není uzpůsobena stávající infrastruktura (parkování, kapacita dopravních přivaděčů, kapacita škol a školek, zdravotní péče a sociální služby).

Žádáme samosprávu městské části Praha 8, aby aktivně hájila zájmy místních občanů na zachování urbanistické koncepce sídliště Ďáblice bez dalších obytných vysokopodlažních budov.

Celý text petice najdete níže v přiložených souborech.

Kde lze petici podepsat?

Na stálých petičních místech:

Petici si můžete stáhnout a podepsat doma

Celý text petice a podpisový arch je v přílohách této stránky. Obě si můžete doma vytisknout, podepsat a doručit na jedno z výše uvedených petičních míst nebo na adresu členů petičního výboru. Do archu stačí uvést čitelně jméno a příjmení, bydliště a datum s podpisem.

Budeme rádi když necháte petici podepsat i své sousedy. Děkujeme!

Přílohy

Elektronická petice

Podpořit nás můžete i na internetu. Podepište internetovou petici Stop výstavbě vysokopodlažních budov na serveru petice24.com

Společné prohlášení zástupců bytových domů proti výstavbě