IPR zveřejnil připomínky ke studii

Na stránkách IPR byla zveřejněna zpráva Komentáře k návrhu Územní studie sídliště Ďáblice (PDF, cca 2,1 MB) Jedná se o tématicky uspořádané připomínky (pouze jejich souhrn, nikoliv vypořádání) k územní studii, které zaslali občané, spolky atd.

Jsou zde pouze připomínky, podané pomocí elektronického formuláře. I tak to stojí za přečtení, jedná se ovšem o obsáhlý materiál – 112 stran.

Plánovaný severní obchvat kolem Prahy – diskuse

Komu není lhostejné, jaké dopady může mít plánovaný městský okruh na severu Prahy na dopravní situaci a životní prostředí, přijďte na diskuzi do sousedních Ďáblic – 5. června 2019 od 18 hodin (Obecní dům Ďáblice, Osinalická 1104/13, Praha 8 – Ďáblice).

Pořádá Městská část Praha-Ďáblice ve spolupráci
s Platformou za kvalitní dopravní infrastrukturu z.s.

Pozvánka ke stažení zde (PDF, cca 5 MB)

Další informace najdete například na webu rozumnadoprava.cz.

Radio Wave: Sídliště jako bitevní pole

Patří mezi paneláky nové věžáky, nebo je máme chránit? Poslechněte si rozhovor s Rostislavem Šváchou o tom, proč se na sídlištích žije dobře.

Pohled na panelová sídliště se v posledních letech změnil. Už nejsou jen „komunistickými králíkárnami“, ale také kvalitním bydlením pro miliony lidí. Přesto čelí intenzivním snahám developerů, kteří je chtějí zaplnit novou zástavbou. Místní i část odborníků ale nové projekty většinou kritizují. Proč zahušťovat zástavbu mezi paneláky není zrovna dobrý nápad a co je vlastně na sídlištích tak cenného, vysvětluje v magazínu Spot historik architektury profesor Rostislav Švácha.

Přijďte na zasedání zastupitelstva hl. města Prahy!

Pravidelné zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy se koná ve čtvrtek 25. dubna 2019 v budově magistrátu na Mariánském náměstí (Praha 1). Interpelace veřejnosti mají svůj čas od 12:30.

Je důležité, aby na zasedání přišlo co nejvíce zástupců nás – veřejnosti, obyvatel Ďáblického sídliště, abychom podpořili ty z nás, kteří vystoupí s interpelací. Je potřeba stále připomínat politické reprezentaci, že zachování kvality života na sídlišti není nápad několika chronických stěžovatelů, ale opravdu zájem široké veřejnosti.

Podrobnosti o zasedání najdete na webu na webu magistrátu – Zastupitelstvo

Proč jsou lidé na sídlišti Ďáblice spokojení s bydlením?

Kvalita bydlení je nedílnou součástí celkové kvality života.  Nejjednodušším způsobem, jak kvalitu bydlení vyjádřit, je zjistit názory obyvatel na spokojenost s bydlením. Na sídlišti Ďáblice takový průzkum proběhl v roce 2018. Zrealizoval ho Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci se spolkem Krásné Kobylisy.

Celková spokojenost s bydlením na sídlišti (životem v lokalitě) je hodnocena velmi pozitivně. Téměř
81 % obyvatel je alespoň částečně spokojeno a pouze 5 % obyvatel deklaruje celkovou nespokojenost s bydlením v lokalitě.
Je to hodně nebo málo? Celkově se dá říct, že obdobná úroveň spokojenosti s bydlením je v průměru v hl. m. Praze, takže sídliště se v tomto ohledu nijak zásadně neodlišuje.

Spokojenost obyvatel s bydlením na sídlišti (2018)

Co je ale specifické, jsou hlavní důvody spokojenosti s bydlením na sídlišti. Mezi klíčové důvody spokojenosti s bydlením na sídlišti Ďáblice patří (v tomto pořadí):

  1. Spokojenost s velikostí bytu
  2. Spokojenost s kvalitou bytu/domu
  3. Dostupnost občanského vybavení
  4. Intenzita sociálních vazeb v rámci lokality
  5. Dostupnost parku a přírody k rekreaci
  6. Vzdělání

Nejsilnější důvody spokojenosti s bydlením se váží k bytu a domu. Spokojenost s velikostí bytu odráží především soulad velikosti bytu s velikostí a potřebami dané domácnosti. Kvalita bytu/domu jako důvod spojenosti s bydlení souvisí bezprostředně s mírou rekonstrukcí domů a bytů, která je na sídlišti Ďáblice, v porovnání s ostatními pražskými sídlišti, vysoká.

Další důvody spokojenosti s bydlením se týkají fyzického prostředí sídliště. Dostupnost (vzdálenost od místa bydlení) občanského vybavení (služby pro nákup běžného spotřebního zboží, mateřské školy, základní školy, zdravotnických zařízení a kulturních zařízení) stejně jako dostupnost parku mezi domy a přírodních ploch pro rekreaci zvyšují také spokojenost s bydlením.

Mezi důvody spokojenosti s bydlením patří i sociální prostředí sídliště. Větší intenzita vazeb (počet známých) mezi místními obyvateli přispívá ke spokojenosti s bydlením.

Nedá se pominout, že na hodnocení spokojenosti mají vliv i charakteristiky samotných hodnotících obyvatel. Na sídlišti Ďáblice jsou ale spokojení s bydlením obyvatelé bez ohledu na věku, pohlavní nebo občanství.  Spokojenější jsou pouze obyvatelé s vyšším vzděláním.

Zdroj:    Fiala a kol.: Sociodemografická studie sídliště Ďáblice, VŠE Praha, 2019.