Rekonstrukce tepelného napáječe v ulici Čumpelíkova

Zveřejňujeme níže informací z Pražské teplárenské a.s., která byla vydána ke kácení zeleně v Čumpelíkově ulici v souvislosti s opravou parovodu. Autor připomíná, že termíny se vzhledem k mimořádné situaci mohou změnit.

Jedná se o plánovanou opravu části tepelného napaječe DN600 zásobujícího teplem oblast Ďáblic, Kobylis, Bohnic a Čimic. Oprava napaječe je z důvodu vysoké náročnosti rozdělena do několika etap, přičemž jejímu provedení předchází ještě řada přípravných prací, jako bylo například nezbytné vykácení dřevin v ulici Čumpelíkova. Bohužel byla v minulosti nad ochranným pásmem napaječe provedena výsadba zeleně, která nebyla koordinována s Pražskou teplárenskou a. s. Aby bylo možné zmíněnou opravu provést, bylo nyní bohužel nutné část tohoto porostu odstranit. Aby bylo vykácení co nejšetrnější, bylo třeba tyto činnosti provést v předstihu v době vegetačního klidu a byly samozřejmě provedeny po předchozí domluvě s příslušným odborem životního prostředí.

Co se týče samotného tepelného napaječe, ten byl vybudován v roce 1970 a postupně probíhá jeho obnova. Trasa této části napaječe začíná v ulici Rochlické a dále pokračuje kolem Střelničné v délce několika kilometrů až před Polikliniku Čumpelíkova. Opravy jsou již dokončeny v úseku ulic Přemyšlenská a Čimická, letos proběhne rekonstrukce části napaječe v  ulici Čumpelíkova, a to od ulice Střelničná po ulici Štíbrova. Tato rekonstrukce bude probíhat od dubna a dokončení je plánováno na říjen letošního roku. Dodávky tepelné energie budou po dobu oprav zajištěny provizorním potrubím, čímž by měl být dopad na odběratele tepla v dané oblasti minimalizován.

Pražská teplárenská a.s.