Odpověď REWE GROUP na dopis KK

Na dopisy, uvdené v předchozím příspěvku, odpověděl jménem celé společnosti REWE GROUP tiskový mluvčí Penny Market pan Kubík níže citujeme celou odpověď.

Vážená paní Rozmarová,

Obdrželi jsme Váš dopis adresovaný panu Kunathovi ze dne 13. dubna 2020. Pan Kunath nás požádal, abychom se s Vámi spojili, jelikož tato záležitost spadá do naší kompetence.

Rádi bychom Vás hned v úvodu ujistili, že máme společný zájem, a proto věříme, že najdeme takové řešení, které bude vyhovovat všem zainteresovaným stranám, především pak místním obyvatelům.

Plány na přeměnu okolí bývalého kina Ládví započaly již v roce 2016. K jednáním byly přizvány nejen všechny dotčené subjekty včetně představitelů samosprávy a městské části Praha 8, ale také všechny relevantní sdružení a organizace. Na základě standardního a transparentního procesu vydaly úřady veškerá povolení k demolici budovy bývalého kina a výstavbě nové prodejny PENNY.

Vzhledem k tomu, že nezbytný schvalovací proces trval poměrně dlouhou dobu, rádi bychom původní architektonický návrh upravili. Současně klademe větší důraz na to, aby budova lépe zapadla do místního prostředí. V souladu s Vašimi zájmy, jsme proto společně s našimi architekty začali pracovat na úpravě návrhu tak, aby objekt lépe zapadl do okolního prostředí a stal se nedílnou součástí této části Prahy 8. Naším cílem je vytvořit místo, kde se místní obyvatelé budou cítit příjemně a kde se budou moci společně setkávat.

V následujících dnech od nás obdržíte pozvánku na setkání, kde bychom Vám rádi představili nový koncept budovy i jejího okolí. Po naší společné diskusi nový návrh projednáme a necháme schválit zastupitelstvem městské části Praha 8.

S pozdravem / Best regards / Mit freundlichen Grüßen

Tomáš Kubík

Manažer komunikace / Tiskový mluvčí

Penny Market s.r.o.