Nová parkovací místa na sídlišti

MČ Praha plánuje zrušit komunikační zeleň v ulicích Famfulíkova, Eledrova, Feřtekova a Řešovská, a vybudovat zde nová parkovací místa.

Dle obyvatel z Famfulíkovi ulice už probíhá zaměřování.

Článek z říjnového vydání NašePraha 8