Územní studie CPI na objekt Střelničná

Byla zveřejněna Územní studie CPI na objekt Střelničná – připomínkové řízení končí 9. října 2017

Sdružení připravuje připomínky.

Vyzýváme obyvatele, aby se rovněž připomínkového řízení aktivně zúčastnili a zaslali své připomínky na Magistrát hlavního města Prahy, resp. ideálně je doručili na podatelnu Magistrátu.

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/uzemni_studie/studie_porizovane.html

https://www.praha8.cz/Oznameni-o-zpracovane-uzemni-studii-Bytovy-dum-Strelnicna-provereni-hmoty-objektu-v-kontextu-okolni-zastavby.html