Proč se sídliště v Kobylisích jmenuje Ďáblice?

Sídliště Ďáblice vzniklo jako součást rozsáhlého projektu Severního Města ze 60. let minulého století. Souměstí Prosek, Ďáblice, Kobylisy a Bohnice mělo zajistit bydlení celkem pro 120 tisíc nových obyvatel.

Název Ďáblice sídliště získalo v rámci projektu Severního Města k odlišení výstavby v západní a východní části katastru Kobylis. V západní části již existovalo sídliště z let 1947–48 (Kobylisy I) a bylo plánováno další (Kobylisy II). Hranice tehdejšího katastru Kobylisy ležela jižněji než dnes, a tak ve východní části byla výstavba sídliště (Ďáblice) naplánována s přesahem do katastru Ďáblic.

Hranice katastrálního území Kobylisy v letech 1961 a 2011

Pozn. modrá – hranice 1961, červená – hranice 2011

Dnešní sídliště Ďáblice tak, jak bývá nejčastěji chápáno (území mezi ulicemi Čumpelíkova, Střelničná, Ďáblická a jižní hranicí Ďáblického háje), se celé nachází v katastru Kobylisy.

Sídliště Ďáblice a městská část Praha – Ďáblice

Zdroj: http://www.arcgis.com

Sídliště Ďáblice tedy dnes neleží v Ďáblicích, které jsou samostatnou městkou částí Prahy vzniklou na půdorysu katastru původní obce Ďáblice.