Kdy žilo na sídlišti nejvíc obyvatel?

Výstavba sídliště Ďáblice byla zahájena v roce 1968. Do prvních dokončených domů se obyvatelé nastěhovali už v roce 1970. Většina bytových domů a občanského vybavení byla pak dokončena do roku 1975.

Na sídliště stěhovaly převážně mladé rodiny v prvních fázích rodinného cyklu (malými dětmi nebo se záměrem si děti brzy po nastěhování pořídit), na čemž měla zásluhu tehdejší bytová politika, která preferovala mladou pracovní sílu pro hospodářství, rodiny s dětmi a rodinné domácnosti proti nerodinným a zvláště domácnostem jednotlivců v situaci nedostatku bytů.

V druhé polovině 70. let tak na sídlišti vytvořily dvě silné generace obyvatel – rodičů (ročníky narození zhruba 1941–1950) a dětí narozených v letech 1968–1976. Právě v této době mělo sídliště nejvíce obyvatel.

Podle sčítání lidu v roce 1980 žilo na sídlišti (jak bývá nejčastěji chápáno jako území mezi ulicemi Čumpelíkova, Střelničná, Ďáblická a jižní hranicí Ďáblického háje) celkem 22 254 osob.

Současné sídliště více než 15 tisíc obyvatel. Výrazný pokles obyvatel má řadu příčin. Tou nejvýznamnější je prostá skutečnost, že dětská generace obyvatel, narozená v úzkém rozpětí let, hromadně dospěla a opustila své rodiče s cílem se osamostatnit. Sídliště tak zároveň rychle zestárlo, protože generace rodičů na sídlišti převážně setrvala do dnešních dnů.

Zdroj:    Fiala a kol.: Sociodemografická studie sídliště Ďáblice, VŠE Praha, 2019.