Usnesení zastupitelstva 21. 6. 2017

Zastupitelstvo MČ Praha 8 zásadně nesouhlasí s prezentovanou plánovanou výstavbou vysokopodlažních budov na sídlišti Ďáblice společností CPI Reality a.s., se kterým seznámila veřejnost dne 14.6.2017.

 

Ukládá starostovi MČ Praha 8 seznámit s tímto usnesením společnost CPI Reality a.s. a orgány hl.města Prahy.

 

Odpovída: Roman Petrus, termín 1.7.2017

 

Pro: 39
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovalo: 1
Přítomni: 40