Kdo se dnes stěhuje na sídliště a proč?

Obyvatelstvo sídliště Ďáblice se neustále proměňuje nejen přirozeným způsobem (rozením dětí, umíráním), ale také stěhováním. To, kdo se na sídliště přistěhuje, kdo se odstěhuje a kdo setrvá, ovlivní budoucí podobu sídliště výrazným způsobem. Kdo jsou tedy noví obyvatelé?

Na sídliště přicházejí v převážné většině mladí lidé (ve věku 20–44 let s dětmi předškolního nebo 1. stupně školního věku). Jsou to lidé v průměru vzdělanější než „starousedlíci“, což je obecně dáno tím, že každá nová generace obyvatel je vzdělanější než předchozí. Tito mladí lidé obsazují byty, které se uvolnily po zemřelých a vystěhovalých obyvatelích. Dá se říci, že do uvolněných bytů směřují dvě skupiny domácností: 1) domácnosti jednotlivců nebo párů (bez dětí) a 2) rodiny s dětmi nebo záměrem si děti pořídit. Tyto dvě skupiny mají odlišné motivy příchodu na sídliště a také odlišný vztah k bydlení na sídlišti.

Důvody přistěhování domácností na sídliště Ďáblice

Domácnosti s dětmi:

Domácnosti bez dětí:

Pozn. přistěhovalí v letech 2008-2018

Domácnosti bez dětí motivuje k příchodu na sídliště získání samostatného bydlení, které považují bydlení za startovní/provizorní. Většinou směřují tyto domácnosti do bydlení v nájemním nebo podnájemním vztahu. Hlavním důvodem přistěhování je dostupná cena bydlení při vyhovující velikosti bytu.

Pro domácnosti s dětmi, které se přistěhovaly v posledních deseti letech se záměrem založit nebo rozšířit svou rodinu, byly hlavními důvody příchodu ty spojené s kvalitou obytného prostředí, především parková úprava prostředí mezi domy, velikost a kvalita bytu a dostupnost občanského vybavení. Cena bydlení hrála výrazně menší roli než u domácností bez dětí. Domácnosti s dětmi se stávaly převážně vlastníky bytů, byly větší (početnější) a navíc se dále rozrůstaly o další členy.

Je tak zřejmé, že atraktivita sídliště Ďáblice je u hlavního proudu nových obyvatel (vlastníků) spojena především s kvalitou bydlení, ať už se jedná o stav bytů a domů nebo prostředí sídliště (park, občanské vybavení) a méně s dostupnou cenou.

Zdroj:    Fiala a kol.: Sociodemografická studie sídliště Ďáblice, VŠE Praha, 2019.