SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁSTUPCŮ SVJ/BD SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

Zástupci SVJ/BD ze sídliště Ďáblice přijali společné prohlášení (celý text ke stažení zde) s požadavky na úpravu územní studie, ze kterého zde citujeme hlavní body:

 1. Zachovat charakter modernistické zástavby sídliště Ďáblice a hmotovou kompozici, pro kterou je typické střídání nízkopodlažních objektů občanské vybavenosti a veřejných prostranství v lidském měřítku v kontrastu s okolními vysokými obytnými domy zasazenými do parkově upravené zeleně.
 2. Zavést výškovou regulaci vycházející ze současného stavu.
 3. Zavést regulaci funkcí v území vycházející ze současného stavu.
 4. Neomezovat plochy pro veřejné vybavení. Zachovat stávající veřejnou vybavenost a zajistit její doplnění.
 5. Zachovat zelené plochy.
 6. Posílit lokální polycentrickou strukturu sídliště (okrskové rozvržení
  sídliště) zlepšením dostupnosti obchodů/obchodních center v docházkové vzdálenosti od bydliště.
 7. Posílit infrastrukturu dopravy v klidu v souladu s očekávanými trendy (elektro mobilita, růst vybavenosti domácností automobily).
 8. Nerozšiřovat obytnou funkci v území. Neumisťovat další bytové domy.
 9. Revize pěších cest a cyklotras.
 10. Neumisťovat žádné další nové budovy na sídlišti a jeho přilehlém okolí.