Anketa pro politické strany

Oslovili jsme politické strany a hnutí se žádostí o odpovědi na anketní otázky týkající se další bytové výstavby na sídlišti Ďáblice a budoucnosti Center obchodů a služeb na adresách Tanvaldská/Střelničná, Frýdlantská, Šimůnkova a Čumpelíkova. Ptali jsme se:

  1.  Souhlasíte s další bytovou výstavbou na sídlišti Ďáblice – ANO/NE?
  2. Jste pro zachování stávající podlažnosti Center obchodů a služeb (Tanvaldská/Střelničná, Frýdlantská, Šimůnkova, Čumpelíkova) – ANO/NE?
  3. Má zůstat hlavní funkcí Center obchodů a služeb občanská vybavenost– ANO/NE?
  4. Souhlasili byste s prodejem dalších pozemků pod objekty Center obchodů a služeb a sousedících pozemků za účelem bytové výstavby –  ANO/NE?
  5. Jak navrhujete situaci řešit?

Odpovědi, které jsme pro Vás získali, budou zveřejněny zde na webu nejpozději v pondělí 25.9.